Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

MA. MSc. Anisa Asllani

Psikologji

Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, (viti 2004), në Psikologji Shkollore dhe Organizimi;  ka perfunduar Masterin Shkencor prane UT, FSHS (viti 2014 ) ne Kërkim  Shkencor në Psikologji,  Anisa ka një numër të madh eksperiencash në fushë qe prej vitit 2004:

-Psikologe shkollore pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale  Tiranë (DART),   në shkollat 9-vjeçare:  “Mihal Grameno” dhe “Osman Myderizi”.

– Psikologe shkollore pranë (DART), në  shkollën e mesme kombëtare :“Hoteleri-Turizëm” dhe në shkollën 9-vjecare” 26 Nëntori”, Tiranë

-Psikologe(part-time), hartuese projektesh dhe koordinatore e trajnimeve pranë  Qendrës Shqiptare të Rehabilitimit të Traumës dhe Torturës (QSHRT)

–  Pedagoge e Jashtme, ne Universitetin “Aleksandër Moisiu”,Fakulteti i Edukimit. Durrës.

–  Aktualisht, Psikologe shkollore pranë (DART),  në shkollën 9-vjeçare” 26 Nëntori”,  shkollën  9-vjeçare “At Zef Pllumi” dhe Kopshtit 45 Tiranë.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.