Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

MSc. Aida Yzeiri

Psikologe

Aida Yzeiri është diplomuar në Psikologji Klinike në vitin 2004, në Universitetin e Tiranës. Aida  ka një eksperiencë mbi 15 vjeçare si psikologe duke përfshirë punën si psikologe shkollore dhe po ashtu në fushën e këshillimit pranë OJF-ve të ndryshme në ofrimin e shërbimeve psiko-sociale fokusuar tek  fëmijët, të rinjtë dhe familjet. Në 2010 ka përfunduar studimet master në Ndërmjetësim Familjar dhe Komunitar me titullin Ndërmjetësuese Familjare pranë Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Milano, duke ndërthurur njohuritë e përftuara në këtë fushë, në punën e saj si psikologe me familjet dhe të rinjtë.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]