Shërbimet e Ndihmës

Linja Kombëtare e Ndihmës për Fëmijë

ALO 116 ofron:

• Këshillim Psikologjik
• Informacion
• Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit

Ky shërbim është në dispozicion 24 orë në 24, në çdo ditë të javës për të gjithë fëmijët dhe të gjithë adoleshentët në të gjithë Shqipërinë. Shërbimi ofrohet nga një grup psikologësh dhe punonjësish socialë të cilët presin telefonatat e femijëve dhe i këshillojnë për problemet dhe shqetësimet e tyre; informojnë në lidhje me temat të cilat fëmijët dhe adoleshentët janë të interesuar; dhe referojnë në shërbimet për të cilat fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë.

Shërbimi përqëndrohet tek fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët e rrugës, fëmijët që shfrytëzohen në punë, fëmijët që janë në konflikt me ligjin etj. Ky shërbim përfshin dhe prindërit, mësuesit, edukatorët apo personat e interesuar për çështje lidhur me dhe për fëmijët.

http://www.alo116.al/
Tel: 116111 / 116000
E-mail:  alo116@alo116.al

Njësitë të Mbrojtjes së Fëmijës

http://www.alo116.al/

Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës në bashki funksionon brenda strukturës administrative të bashkisë e cila identifikon, menaxhon dhe mbron të gjitha rastet e fëmijëve në rrezik dhune, abuzimi, shfrytëzimi, trafikimi, neglizhimi etj, brenda juridiksionit të bashkisë.

Për çdo bashki ka disa NJMF përgjegjëse. Për kontakte të detajuara në lidhje me NJMF në zonën tuaj, ju ftojmë të na shkruani.

http://femijet.gov.al/al/
Tel:+35544504986
E-mail:  info.ashmdf@femijet.gov.al

Tel: 116111 / 116000

E-mail: alo116@alo116.al

Qendra Psiko-Sociale "Vatra"

Qendra Psiko-Sociale "Vatra" është një organizatë shqiptare jofitimprurëse, e cila ofron shërbime dhe ekspertizë për parandalimin e dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje e shoqëri.

Grupet e synuara të mbështetura nga Qendra Psiko-Sociale "Vatra" përfshijnë shtresat në nevojë, veçanërisht gratë, vajzat, të rinjtë dhe fëmijët. 

KONTAKT

Qendra Sociale "Vatra"
Lagjia : "Isa Boletini"
Rruga : "Nermin Vlora Falaski"
Pallati 13, Shkalla I, Kati i tretë
Vlorë – Shqipëri

Tel & Fax. ++35533 224078
Cel. + 355 69 88 84 613 (24 orë) 

E-Mail: info@qendravatra.org.al

website: http://www.qendravatra.org.al/

Urgjenca 127

Shoqata humanitare ‘Aksion plus’ per trajtimin dhe parandalimin e perdorimit te substancave narkotike.

http://www.aksionplus.net/
Tel: 0692066359
E-mail: gencaxionp@albmail.com

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” OJF qe ofron shërbime riintegruese për viktimat e trafikimit.

Tel: +355 (4) 222 18 92
E-Mail: different&equal@icc-al.org

“Fondacioni dhe qendra e sherbimeve Down Syndrome Albania”

www.dsalbania.org
Email :info@dsalbania.org
Tel :+355 68 80 44 999 / +355 68 80 42 222 / +355 68 20 97 724

Qendra Rajonale e Autizmit

Email: info@albanianchildren.org
Website: www.albanianchildren
Tel/Fax: +355 4 2270663

Qendra Komunitare për Shëndetin Mendor, Rajoni nr-2, Tiranë

Adresa: Rr. Konferenea e Pezës, (pranë çerdhes 24),
Tel: 04 259 426

Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor, Poliklinika e Specialiteteve Nr. 3-Tiranë

Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve

Adresa: Rruga “Haki Stërmilli”, Kombinat-Tiranë

Qendra Ditore Alternativa –

Adresa: Rr. “Thoma Kacorri”, Lagjia 9, Nr. 40, Tiranë
Tel/Fax: 04 232 985

Qendra Ditore Fountain House

Adresa: Rr. Qemal Stafa, Tiranë
Tel/Fax. 04/2241209, Cel: +355 682185165
e-mail: clubhousetirana@yahoo.com