Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

Msc. Dorina Kapaj

Psikoterapiste

Psikoterapiste psikoanalitike nën supervizim për Çertifikatën Shqiptare të Psikoterapisë nga Universiteti “Sigmund Freud” – Vjenë (SFU) dhe Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar – Insbruk (IAP) mundesuar nga Shoqata Shqiptare e Psikoterapisë (SHSHP).
Është diplomuar për Punë Sociale – Drejtim Klinik pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
Aplikon aktualisht në praktikë private psikoterapinë psikoanalitike nën supervizim.
Prej vitit 2014 e në vazhdim është angazhuar vullnetarisht në institucione të ndryshme të shëndetit mendor si Spitali Psikiatrik “Ali Mihalli” në Vlorë; Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi” në Elbasan, Shoqata për persona me aftësi të kufizuara “Ndihmoni Jetën”, Qëndra për Shërbime Psikosociale “TISS” dhe Organizata për mbrojtjen e fëmijëve “Terre des homes”.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]