Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

Dr. Mirela Gokaj

Psikiatre/Psikoterapiste

Mjeke psikiatre dhe psikoterapiste nën supervizim  me eksperiencë disa vjeçare në institucione psikiatrike në Tirane dhe në Shkodër. Aktualisht ushtron aktivitetin e saj si mjeke psikiatre dhe si psikoterapiste në Shkoder dhe në praktikën e saj private në Tiranë. Ka një eksperiencë të gjere me persona me çrregullime të thella të shendetit mendor si dhe me grupe të veçanta nga përvoja edhe në institucionet penitenciare. 

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]