Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

M.A Bledar Zeneli

Psikolog

Ka përfunduar studimet pasuniversitare në degën e psikologjisë së Këshillimit. Më pas është çertifikuar si këshillues me meshkujt të cilët ushtrojnë dhunë, pas një trajnimi 3-vjeçar të zhvilluar nga Qendra AGREDIS, Zvicer. Prej 6 vitesh është këshillues pranë Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem në Tiranë.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]