Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

MSc. Ardita Korriku

Psikologe/ Psikoterapiste

Ardita ka mbaruar studimet Master për Psikologji Klinike dhe është aktualisht duke bërë një specializim për Psikoterapi Konjitiv-Bihejviorale. Me një eksperiencë të gjerë në fushë, ajo numëron një sërë eksperiencash të ndryshme, që nga psikologe shkolle tek terapiste zhvillimi. Aktualisht punon si operatore edukimi tek Qendra Engjëjt e Vegjël SHKEJ, ku është përgjegjëse për aktivitetet e përditshme të fëmijëve për të lehtësuar rehabilitimin dhe integrimin social të tyre.

-Operatore Edukimi,Qendra Engjejt e Vegjel, SHKEJ

-Terapiste zhvillimi, Qendra Ditore “Ecim së bashku”

-Psikologe shkolle, DART, Ministria e Arsimit dhe Sportit

-Operatore Edukimi, Qendra Ditore EDEN, SHKEJ

-Terapiste Okupacionale, Qendra Ditore “Jete ne zvhillim” Caritas Albania

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]