Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

Msc. Arela Çarku

Psikologe/Psikoterapiste

Diplomuar në Psikologjike Klinike, pranë Fakultetit të Shkenca Sociale, Universiteti Tiranë aplikon këshillim psikologjik dhe psikoterapi me orientim psikoanalitik në praktikën private.

Psikoterapiste grupi nën supervizim nga programi kualifikues i Institutit të Grup Analizës, Londër (IGA) mundësuar nga “Shoqata e Analizës së Grupit në Shqipëri” / anëtare e Rrjetit Evropian të Instuticioneve të Trainimit në Analizën e Grupit.

Me eksperiencë si psikologe klinike me fëmijët në kopshte / çerdhe dhe këshillim me grupet e marzhinalizuar, aktualisht aplikon Këshillim në grup për integrim social dhe mirqënie psikologjike pranë “Nisma për Ndryshim Shoqëror-ARSIS”.

 

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]