Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

Msc. Ermal Azisllari

Psikolog Klinik/Psikoterapist

Diplomuar  ne Psikologji Klinike në vitin 2004, pranë Universitetit tё Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale. 

Prej vitit 2005 angazhuar si specialist dhe ne pozicione menaxheriale ne fushën e mbrojtjes së të drejtave të femijëve, të rinjve, zhvillimit dhe edukimit (SoS Fshatrat e Femijeve, SHKEJ, Terre Des Hommes, ISHPK). 

I trajnuar ne Terapine e Artit (2006-2010), prej vitit 2010 e ne vazhdim praktikon kete formë psikoterapie në terapi individuale dhe në grupe, me fëmijë, të rinj dhe të rritur. Gjate kesaj periudhe ka ofruar trajnime për profesionistë të edukimit,  kujdesit dhe shëndetit mendor në Terapi Arti.

Gjithashtu është trajnuar si Terapist i Njohjes dhe Sjelljes (CBT), nga Shoqata Izraelite e Terapive te Njohjes dhe Sjelljes, formë psikoterapie të cilën e aplikon individualisht me të rinj dhe të rritur.

Vijon te jape kontributin e tij si psikolog, terapist, trajner dhe supervisor profesional. 

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]