Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

MSc. Lediona Braho

Psikologe

Lediona Braho është diplomuar me rezultate të shkëlqyera në degën Psikologji dhe në profilin Psikologji Klinike (2015). Ka kryer praktikën profesionale në shtëpinë e Fëmijës “Zyber Hallulli” (2014-2015) dhe internship nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (2015) në qendrën “Pëllumbat” me fëmijë me aftësi të kufizuar. Është trajnuar në terapinë ABA (Applied Behavior Analysis; 2017) dhe në qasjen psikoterapeutike EMDR (2017-2018). Aktualisht punon si psikologe e fëmijërisë së hershme (0-3 vjeç) në disa çerdhe publike në Tiranë dhe privatisht me të rritur me shqetësime të Ankthit dhe Depresionit. Gjithashtu, punon si asistente lektore në degën e Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, ku asiston lëndët “Hyrje në Psikodiagnostikë” dhe “Histori e mendimit psikologjik”.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]