Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

MSc. Oliana Manaj

Psikologe Kliniciste

Oliana është diplomuar në Psikologji Klinike, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.  Angazhuar si këshilluese, vlerësuese dhe asistuese, me një pervojë 5 vjecare në këshillim në grup dhe këshillim individual për të miturit, vajzat dhe gratë viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, viktima të abuzimit seksual si edhe viktimave të trafikimit.

Eksperiencë disa vjecare në përgatitjen e vlerësimeve psikologjike dhe të akteve të ekspertizës, asistuese për të miturit pranë institucioneve ligjzbatuese.

Aktualisht ushtron profesionin e saj si psikologe pranë Qendrës Psiko-Sociale “Vatra” në qytetin e Vlorës, me fokus dhunën dhe trafikimin.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]