Ekspertët tanë

që janë në dispozicionin tuaj

Prof Asoc. Dr. Arjana Muçaj

Psikologe Sociale

Prof Asoc. Dr. Arjana Mucaj ka mbaruar studimet e larta me titullin Msc në Universitetin e Sofies, Bullgari “ St. Kliment Ohridski” në vitin 1999, specializimi Psikologji  Sociale, Zhvillimit dhe Edukimit. Ka kryer specializim në fushën e Psikologjisë Ligjore në Sofie Bullgari. Ka mbaruar Studimet e ciklit të tretë në Sofie, Bullguari 2010. Dhe në vitin 2015 ka fituar titullin Profesor i Asociuar ne Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale.

Prof Asoc. Dr. Arjana Mucaj punon si pedagoge, me kohë të plotë në Fakultetin e Shkencave Sociale që nga viti 2002 e në vazhdim. Ka botuar një sërë artikuj shkencorë në fushën e psikologjisë  në revista si brenda vendit por edhe të huaja ndërkombëtare.

Bëj pyetjen tënde

Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e saj, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë : Çka është duke ju shqetësuar,  kur ka ndodhur apo filluar ngjarja, kë e ka përfshirë, si ka filluar problemi, çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën, a jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

*Kjo faqe moderohet nga administratori prandaj pyetjet nuk do të postohen menjëherë.
*Të përzgjedhurit e ekspertit jo domosdoshmërisht e garanton marrjen e përgjigjes nga i njëjti ekspert.

    [expert_name]