Këshilla/Blog

Të gjithë përdoruesit e faqes sonë, i njoftojmë se mund të fillojnë të shfrytëzojnë edhe shërbimin tonë “Orientimi në Karrierë” i cili bëhet përmes klikimit në opsionin “Orientohu” dhe plotësimit të pyetësorit.

Këto pyetje janë krijuar për t’ju ndihmuar mbi atë se çka dëshironi në karrierën tuaj, cilat janë sferat e kompetencave tuaja, dhe çfarë ju bën më shumë të kënaqur juve.

Me Respekt,
Stafi i Nukjevetëm