Këshilla/Blog

Fondacioni Together Albania hap thirrjen për ofertë për grafik dizajner për krijimin e posterave dhe dizajneve tërheqëse dhe kreative për publikim në rrjete të ndryshme sociale.

Të gjithë kandidatët e interesuar që përmbushin kriteret janë të lutur të dërgojnë ofertën e tyre dhe dokumentat shoqësuese si më poshtë:

Kriteret

  • Diplomë në Grafik Dizajn ose fusha të ngjashme;
  • Përvojë e mëparshme si Grafik Dizajner;
  • Njohuri shumë të mira të Adobe InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, Premiere Pro, After Effects;
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe vëmendje ndaj detajeve.

Dokumentacioni:

  • Curriculum Vitae
  • Portofolio i punëve të mëparshme
  • Referenca nga punëdhënës të mëparshëm

Afati për dorëzimin e ofertës është data 1 Dhjetor  2021. (Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë) Dërgimi i ofertës dhe dokumentave duhet të bëhet në adresën e emailit together.albania@gmail.com .

Ju urojmë suksese!