Këshilla/Blog

Fondacioni Together Albania hap thirrjen për ofertë për prodhimin e 6 videove edukuese që do të zhvillohen në kuadër të projektit “Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj Covid-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri”

Për këtë arsye jeni të lutur të na dërgoni ofertën tuaj financiare duke u bazuar në termat e referencës që gjenden në linkun e mëposhtëm:

https://drive.google.com/file/d/1uVFE3iIk5K9-RtRcqCajmhx1efQHzIWi/view?usp=sharing

Dokumentat e nevojshëm

  • 1 – Curriculum Vitae;
  • 2 – Portfolio i detajuar i punëve individuale;
  • 3- Referenca nga punëdhënës të mëparshëm;

Afati për dorëzimin e ofertës është data   20 Mars 2021. (Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë) Dërgimi i ofertës dhe dokumentave duhet të bëhet në adresën e emailit together.albania@gmail.com .

Ju urojmë suksese!